Thông báo nghỉ Tết

IALG kính chúc quý khách An Khang – Thịnh Vượng

Lịch nghỉ tết của IALG bắt đầu từ hôm nay: 28 ÂM

Ngày đi làm trở lại: 11 Tết Âm.

Cảm ơn Quý Khách.