Tag Archives: trích lợi nhuận cho các hoạt động xã hội

Một phần lợi nhuận tháng 5 – Nhận làm anh chị đỡ đầu Tình nguyện Trẻ

inanhlengo.com – Lợi nhuận tháng 5 của shop đã tìm được chủ nhân

:), Một phần lợi nhuận của shop In ảnh lên gỗ tìm được chương trình tình nguyện/thiện nguyện đầu tiên để gửi gắm. Số tiền 2,030,000 đã được gửi tới các em nhỏ trong dự án Nhận làm anh chị đỡ đầu – Bữa trưa cho trẻ miền núi của CLB Tình Nguyện Trẻ Hà Nội , chúc dự án và hơn 60 em nhỏ sớm có các anh chị đỡ đầu, bữa cơm sẽ đầy đủ dinh dưỡng có thịt quanh năm :x.
Continue reading