Ảnh gỗ đồng hồ 40×60 treo tường – Tráng Composite Bọc viền FULL COMBO

400.000 350.000