Ảnh gỗ treo tường kích thước từ 25x38cm trở lên, có thể lên tới 80×120, 100x150cm