Ảnh gỗ số lượng lớn, giá rẻ (tráng gương cỡ để bàn)

42.000 35.000

Chất liệu: Ảnh gỗ tráng gương
Kích thước: 15×21
Phân loại: Để bàn
Thanh toán khi nhận hàng
BẢO HÀNH MÀU SẮC 4 NĂM