Một số bức ảnh vẽ chibi in lên ảnh gỗ

Rate this post

Một số bức ảnh mẫu vẽ Chibi in lên gỗ của dịch vụ In ảnh lên gỗ.

Giá vẽ chibi: 45K/ảnh 1 người (thêm 1 người sẽ + 25k/người)

In lên gỗ: Giá tham khảo tại inanhlengo.com

1

vechibi

chibi-inanhlengo.com (1) P1060393

5

4  9 17

 18

 

 

12 2 3 6 7 8 10 11

 

12 19 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25