Trách nhiệm xã hội inanhlengo.com tặng giải thể thao 27/7 nhóm TN Niềm Tin 2013

Quỹ trách nhiệm xã hội của inanhlengo đã lựa chọn chương trình giải thể thao thường niên 27/7 của nhóm tình nguyện Niềm Tin là chương trình được tặng quỹ tiếp theo, 1.400.000đ từ chúng tôi.

Giải thể thao đã diễn ra thật sự trọn vẹn và ý nghĩa.

Xin cảm ơn các khách hàng của inanhlengo.com đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi để chúng ta có khoản quỹ trách nhiệm xã hội này.

Link của chương trình:

http://tinhnguyenniemtin.com/cac-chuong-trinh/2013/giai-the-thao-thuong-nien-277-lan-6/952-tong-hop-bao-chi-dua-tin-giai-the-thao-thuong-nien-27-7-lan-thu-6.html

http://tiin.vn/chuyen-muc/thien/giai-the-thao-cua-long-nhan-ai.html

http://tinhnguyenniemtin.com/cac-chuong-trinh/2013/giai-the-thao-thuong-nien-277-lan-6.html

http://tinhnguyenniemtin.com/cac-chuong-trinh/2013/giai-the-thao-thuong-nien-277-lan-6/951-thu-cam-on-giai-the-thao-chuong-trinh-thuong-nien-27-7-lan-thu-6.html

Một số hình ảnh:

Contact Me on Zalo