Thông báo tạm nghỉ nhận ảnh ngày thứ 7 – 6/12/2014

Thông báo!! 
Loa Loa, ngày mai thứ 7 ngày 6/12/2014 Nhà inanhlengo.com có việc, nên sẽ KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI, tiếp nhận thêm đơn hàng mới được từ 7h ngày 6/12/2014, nên các bạn thông cảm

– Các đơn hàng đã nhận trong ngày 5/12/2014 chúng mình sẽ giải quyết bình thường theo tiến độ đã hẹn với các bạn.
– Việc trả ảnh tại cửa hàng tại Ki ốt 16 số 178 Giải Phóng vẫn được tiến hành bình thường trong ngày thứ 7.
– Ngày thứ 2, 8/12/2014 chúng tớ sẽ tiếp tục bắt máy và nhận đơn hàng bình thường.

– Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ .

Contact Me on Zalo